Huisregels

Inhoudsopgave

Artikel 1: Technische staat
De deelnemende bromfietsen dienen in uitstekende technische staat te verkeren en te zijn verzekerd.

Artikel 2: Toeristisch karakter
De tochten hebben een toeristisch karakter. Competitiegeest en snelheid zijn niet van belang / niet gewenst.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
De vriendenclub is tegenover de deelnemers op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan de toertochten is ontstaan.

Artikel 4: Gedrag van de deelnemers
Indien een van de deelnemers naar oordeel van de oldtimervriendenclub onverantwoord of onbehoorlijk (rij-)gedrag vertoont en hiermee zichzelf, andere deelnemers, bezoekers of de oldtimervriendenclub in enig gevaar brengt, behoudt deze club zich het recht voor desbetreffende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de toertocht.

Artikel 5: Aanwijzigingen opvolgen
De deelnemers worden geacht de aanwijzingen van de organisatie van de oldtimervriendenclub stipt op te volgen.

Artikel 6: Beeldmateriaal
Wij attenderen de deelnemers erop dat er beeld- en geluidsopnames kunnen worden gemaakt voor website doeleinden.

Artikel 7: Accordering huisregels
Door deelname aan de toertocht gaat u akkoord met deze huisregels.